Stadgar

Föreningen har stadgar som ska följas av föreningens medlemmar. Ta hänsyn till grannar och omgivningen och uppträd själv som Ni vill att andra skall göra.

 Stadgar Brf Norra Kyrkviken 2014