Värmepanna

I varje hushåll är en frånluftsvärmepump av typen NIBE Fighter 310P installerad. Pannan förser bostadsrätten med varmvatten och vattenburen värme.
Bostadrättsinnehavaren står och ansvarar för driftkostnaden och den kontinuerliga skötseln av pannan.

Föreningen står och ansvarar för årligt underhåll och reparationer om pannan går sönder.

För att livslängden och driftkostnaderna skall bli så optimala som möjligt är det viktigt att du tar hand om din panna. Nedan finner du instruktioner och manual till din panna.

nibe-f370I

Montörs- och användarbeskrivning NIBE FIGHTER 310P

Service värmepannor: