Vatten

I den månadsvisa avgifen ingår kallvatten. Uppvärmning av varmvatten betalas av respektive hushåll.

Huvudkranar

Föreningens huvudvattenkran finns i Kinahuset intill vattenmätarna.
Respektive lägenhets huvudkran återfinns under diskbänken i köket.

Vinterställning

Varje lägenhet som har ett bottenplan är utrustade med ett vattenkast utomhus, antingen på fram eller baksidan. För att förhindra eventuella frysskador är det inför vintern av största vikt att vattnet till denna stängs av och dräneras.  Detta görs genom att ventil (typ balofix) stängs av i badrummet och att man öppnar kranen på vattenkastet.