Kontakt


Brev sänds till:
Brf Norra Kyrkviken
Läktvägen 149
136 73 VENDELSÖ

Fakturor sänds till:
Brf Norra Kyrkviken
Fack 55890875
R855
106 37 STOCKHOLM


Styrelsen: styrelsen@norrakyrkviken.se
Ekonomi: ekonomi@norrakyrkviken.se

 

 

Kontaktuppgifter styrelsen…