Förvaltning

Ekonomisk förvaltning:

www.fastum.seFastum UBC Förvaltning AB
Box 35, 101 20 Stockholm.

 

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Fastum UBC Förvaltning AB.
Frågor om ekonomi, lägenhetsöverlåtelser, andrahandsuthyrningar, pantförskrivningar m.m. besvaras av Hyresgruppen:
Magnus Tjäder 08-506 047 00 (vx),  e-post: magnus.tjader@fastum.se


Försäkringar:

 

 

Föreningen är försäkrad genom en fastighetsförsäkring hos Trygghansa.
I denna försäkring ingår även ett kollektivt Bostadsrättstillägg för alla bostadsrättsinnehavare.
Våra medlemmar behöver alltså inte teckna ett eget Bostadsrättstillägg!
Det som är viktigt att komma ihåg är att den kollektiva försäkringen fungerar precis som den vanliga enskilda bostadsrättstillägget vid skada .

OBS! Den boende svarar själv för självrisk, åldersavdrag och förbättringar.

Hemförsäkring måste varje bostadsrättsinnehavare teckna själv.


TV och Bredband:

 

 

Föreningen är ansluten till Com Hem AB.
Samtliga av föreningens hushåll har tillgång till Com Hems grundutbud av analoga tv-kanaler. Även bredband från Com Hem ingår i månadsavgiften. Com Hem AB erbjuder även Digital TV och Telefoni.


Sophantering:

 

 

Föreningen har två stycken sophus. För att förhindra tillgång för utomstående till våra sophus har vi installerat kod för att komma in. Saknar ni koden så vänd er till någon i styrelsen eller en granne.
Det ena är enbart för hushållssopor och det andra är avsett för förpackningsåtervinning.
Information om hur du sorterar och vart du finner närmaste återvinningscentral för exempelvis grovsopor finner du läsa på: www.srvatervinning.se .

Hos oss finner du kärl för:

  • Restavfall med mat
  • Pappersförpackningar
  • Förpackningar i hård respektive mjuk plast
  • Metallförpackningar
  • Tidningar
  • Returpapper
  • Returglas


Snöröjning och  sopning:

Fastighetskonsulterna.com
WJJ Entr AB
Valborgsmässovägen 11
126 37 Hägersten
Tel: 08 – 551 116 80
E-post:


Service värmepannor: