Motorvärmaruttag

I varje hushåll ingår en parkeringsplats med tillhörande motorvärmaruttag.
Stolpen delas av två hushåll och kan låsas. Vid borttappad nyckel kan ny köpas
av styrelsen för 100kr. Vid driftproblem läs först instruktionen nedan därefter
kontakta styrelsen@norrakyrkviken.se.
Elstolpe stängdElstolpe öppen

Instruktion

Motorvärmaruttaget är enkelt att använda. Vrid upp timern till det antal timmar
det återstår tills dess att du skall använda bilen. Om du skall använda bilen om
tillexempel tolv timmar, vrid vredet från 0 till 12. Motorvärmaren starta då det
återstår två timmar, vilket markeras av heldragen svart linje. Ett svagt klick skall
höras om man sakta vrider vredet förbi markeringen för två timmar.
Elstolpe 12hElstolpe startar