«

»

mar 14 2015

Angående avgiftshöjningen

Pga ett missförstånd kom avgiftshöjningen inte med på avierna för kvartal 2. Av budgettekniska skäl har styrelsen kommit överens med Fastum om att skillnaden slås ut på avierna för kvartal 3, vilket innebär att dessa avier kommer att ha en höjning på 10%. Avierna för kvartal 4 kommer sedan att ha den korrekta nya avgiften med 5% höjning.

Vi är ledsna för detta misstag och hoppas att det inte orsakar problem för någon.

Styrelsen