FAQ

Värmesytem

  • Q: Det är väldigt kallt hemma, är det inte dags att föreningen sätter på elementen?
  • A: Det finns ingen central värmedistrubution i föreningen. Varje lägenhet har sin egen värmepanna, sitt eget rörsystem med tillhörande radiatorer. Det är alltså lägenhetsinnehavaren själv som bestämmer när värmen skall slås på, av och vilken temperatur det skall vara inne. Tänk på att inomhustemperaturen påverkar elförbrukningen och därmed kostnaden. Läs mer om pannan under teknik/värmepanna.

Föreningslokal

  • Q: Finns det någon föreningslokal?
  • A: Tyvärr inte. Det finns lokaler att hyra i närområdet, tex Vendelsö bygdegård.