«

Nov 18 2019

Översyn av belysning

2019-11-18

Belysning vid sophusen 

I början av veckan så kommer en elektriker att påbörja arbetet med att ändra belysningen i och vid sophusen. Det som ska ändras är främst belysningen utanför så att vi enklare kan se låsen vid inpassering.

Allmän belysning på området

Vi har sett över den allmänna belysningen vilket vi gör kontinuerligt. Lampor går tyvärr sönder och måste förstås bytas men det har varit brist på just våra lampor hos leverantören. De ska dock komma denna vecka och då ska det åter lysa igen på alla platser runt både hus och parkeringar.