«

»

apr 17 2018

Medlemsbrev Nr 2 – 2018

Hej alla medlemmar!

Parkering längs med Läktvägen
Då styrelsen fått ett brev från Haninge Kommun om parkeringen längs med Läktvägen, så ville vi i styrelsen informerna alla i föreningen om vad som eventuellt kan komma att förändras. Kommunen har skickat ett brev med information samt en viljan om att vi i föreningen ska komma med ett eget yttrande. I korthet handlar det om att kommunen fått in en del klagomål gällande parkeringen längs med Läktvägen och den smala vägen, och att denna gata troligen kommer få parkeringsförbud. Vi i styrelsen har svarat och vi bifogar både kommunens brev och vårat yttrande i detta informationsbrev.


Vårstädning

Vi vill även passa på att påminna om årets vårstädning, som är den 21 april. Vi ses som vanligt klockan 10 ute på gården. Och precis som i höstas bjuder föreningen på en lunch på Systrarna Sisters efter vi har städat klart. All information om detta kommer närmare städdagen.

Datum: 21 april. Städning: 10.00, Lunch: 15.00

Föreningsstämma

Årets stämma är den 15 maj. Som vanligt kommer vi att vara på Vendelsö Bygdegård. Motioner skickas antingen till styrelsens mail eller läggs i styrelsens brevlåda. Kallelse kommer att komma några veckor innan stämman.

Datum: 15 maj. Kl 19.00
Plats: Vendelsö Bygdegård
Motioner: Inlämnas senast 04 maj. Via mail till
styrelsen@norrakyrkviken.se eller i styrelsens brevlåda.


Parkeringarna

Om någon i föreningen behöver en till parkeringsplats eller har en plats som inte används kan ni vända er till styrelsen så kan vi hjälpa er att förmedla kontakten.

Tack på förhand och…

Ha en härlig vår!