«

»

mar 21 2018

Medlemsbrev Nr 1 – 2018

 

Hej alla medlemmar!

Mikael och Håkan från styrelsen har nu gått runt och pratat med nästan alla boende i föreningen. Vi har bland annat samlat in mailadresser till alla boende och detta blir det första nyhetsbrevet som skickas digitalt. Vi har även samlat på oss en hel del bra information om vad ni som boende vill och vad som behövs göras i området.

Underhåll & Renovering
Fram emot sommaren kommer det att bättrings målas, repareras och bytas ut en hel del snickerier tillexempel. Styrelsen har även bestämt att altandörrarna ska ses över för reparation eller vid behov bytas ut.

 

Snön är här igen…
Som vi berättat tidigare så har vi snöröjningen och den grundläggande sandningen på entreprenad, men kompletterande sandning sköter vi själva efter det schema vi satt upp och delat ut. Schemat ligger även på hemsidan.


Spadar och snöslädar finns i sophusen och sand för halkbekämpning hittar ni i de två gröna lådorna som är utplacerade på respektive gård. I sophusen finns två sandningsmaskiner för att förenkla sandningen.

De snöhögar som lämnat av plogbilen, kommer att plockas bort så fort det är möjligt. Anledningen till att högar lämnas på ibland aningen olämpliga platser, är för att det krävs en annan bil för att forsla bort snön.

 

Husdjur
Styrelsen har haft kontakt med flera boende som har klagat på att några katter har stört i området. Bland annat genom kiss i sandlådor, klösande på utemöbler och träd, och vid några tillfällen katter som har sprungit in hos grannar och förstört egendom. Samt även katter som uppträtt aggressivt mot både människor och andra djur. Detta är ej acceptabelt, och vi alla måste kunna trivas i området.

Styrelsen vill därför påminna om punkt 17. i föreningens ordningsregler:
”17. Har Ni husdjur av något slag, måste Ni se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredas. Det är Er skyldighet som innehavare av husdjur att tillse att djuret inte förorenar inom föreningens område – detta gäller speciellt om Ni har katt (sandlådor för barn). Hundar som vistas inom föreningens område skall hållas kopplade hela året.

Föreningsstämma
Datum för årets stämma är nu satt. Som vanligt kommer vi att vara på Vendelsö Bygdegård. Motioner skickas antingen till styrelsens mail eller läggs i styrelsens brevlåda. Kallelse kommer att komma några veckor innan stämman.

Datum: 15 maj. Kl 19.00
Plats: Vendelsö Bygdegård
Motioner: Inlämnas senast 04 maj. Via mail till
styrelsen@norrakyrkviken.se eller i styrelsens brevlåda.


Vårstädning
Årets vårstädning är satt till den 21 april. Vi ses som vanligt klockan 10 ute på gården. Och precis som i höstas bjuder föreningen på en lunch på Systrarna Sisters efter vi har städat klart. All information om detta kommer närmare städdagen.

Datum: 21 april. Städning: 10.00, Lunch: 15.00


Parkeringarna
Styrelsen vill påpeka att besöksparkeringarna är 24 timmars parkering, och inte till för att använda för en andra bil. Om någon i föreningen behöver en till parkeringsplats eller har en plats som inte används kan ni vända er till styrelsen så kan vi hjälpa er att förmedla kontakten.

Tack på förhand och…

Ha en härlig vinter och vår!

Vid tangenterna Alexander Larsson, Sekreterare

styrelsen@norrakyrkviken.se ekonomi@norrakyrkviken.se